Qui som?

Des de fa un temps el Bloc ha començat una dinàmica regressiva de tornada cap a un nacionalisme essencialista i una esquerra tradicional –tots dos fracassats i aliens a la majoria de la ciutadania- què ens ha impulsat a una sèrie de militants a l’acció per defensar el projecte original del Partit: organitzar de forma unitària el nacionalisme valencià progressista. Únic camí, al nostre parer, per redreçar el valencianisme. Tanmateix, nosaltres no ens conformem amb una acció per conservar el discurs original. Volem esprémer totes les seues possibilitats, amb la legítima ambició de convertir el Bloc en l’espurna que encenga l’orgull propi del poble valencià. Sols així, pensem que podrem enllestir el procés nacionalitzador que ens duga a les valencianes i valencians cap al benestar material, però també espiritual, del qual ara no gaudim. No debades, pensem que més nació és més progrés i justícia social.

_ És en esta tasca difícil on volem que aquella militància del Bloc, què viu la seua valencianitat sense complexes, la gent que se sent fonamentalment valencianista, convergisca en un espai d’opinió per valorar el passat i el futur del moviment, l’estratègia del present i assentar les bases ideològiques per al futur. Per tant, fem una crida a la unió dels valencianistes dins d’este corrent d’opinió.

Som conscients que ací, al País Valencià, ningú té la fórmula màgica per canviar la realitat. Cert. Ara, això no implica que haguem de caure en el relativisme ideològic. Som nacionalistes, pensem que la ciutadania valenciana té tots els elements per esdevindre una nació sobirana al si de la Unió europea del nou mil•leni. I ho volem fer. Comprenem les urgències polítiques i el moment delicat pel qual travessem tots plegats. Tanmateix, l’estratègia electoral del 2007 no pot aturar l’evolució ideològica i la maduració del projecte nacional que inicià el nostre Partit des de la seua refundació. Des de la força que ens dona la nostra il•lusió, el nostre patriotisme i la nostra sincera voluntat constructiva, participarem del debat obert i democràtic sobre la política d’aliances del Partit.

Quines són, doncs, les nostres propostes?

Tot i respectar la pluralitat interna del Bloc, pensem que la millor forma de ser útils al moviment i a la ciutadania valenciana és defensar un valencianisme confiat i proper a la gent, allunyat de qualsevol elitisme i identificat amb el sentiment del nostre poble. No debades, volem que al País Valencià la forma de dir-se ciutadà siga dir-se valencià.

_
Ara, este valencianisme no es pot basar, en cap cas, en l’etnicisme. No. Som profundament liberals, radicals en la democratització, la potenciació de la societat civil sobre els poders públics i en les noves conquestes en el camp dels drets individuals. No debades, creiem que si al llarg de la Història ha existit una característica comuna a la gent del País,
un element central de la valencianitat, ha estat l’heterodòxia individualista i el valor de la persona com subjecte principal de l’esdevenir humà. Ara, esta virtut de la nostra forma de ser molt sovint s’ha convertit en un llast per a tota la col•lectivitat. La falta d’un criteri unitari ens ha marcat com a poble i ha afavorit que ens aplicaren l’odiós adjectiu de molls, condemnant-nos a la irrellevància política al llarg de segles. Tanmateix, no sempre ha estat així. El món de la festa i de la música és un exemple de cooperació popular, esperit que deuríem traslladar al quefer polític. D’altra banda, quan les nostres forces dirigents han tingut consciència de poble, de la seua força basada en la unió i han estat confiades en les possibilitats del País, este ha gaudit d’èpoques daurades.

_
Sense voluntat de caure en rancis historicismes, des del Bloc de Convergència Valencianista pensem que
el Bloc ha d’esdevindre, doncs, el representant en les institucions de les actuals classes emergents del País Valencià, eixa joventut emprenedora en tots els sectors de la nostra societat, la qual vol representar a tota la ciutadania valenciana i que té confiança en les possibilitats del nostre País. És des d’este punt que entenem que el nostre liberalisme sols pot ser progressista, perquè creiem en un futur de benestar i de justícia social per a tots; i rigorós econòmicament, única base efectiva per mantindre l’esmentada societat del benestar valenciana. Al mateix temps, en un moment de crisi energètica i de veritable deteriorament de l’ecosistema del nostre planeta, el progressisme que defensem no es pot entendre fora dels paràmetres de la sostenibilitat i d’un creixement econòmic respectuós amb el seu entorn mediambiental. En definitiva, el Bloc deuria ser el partit de les classes populars, emprenedores i dels joves empresaris compromesos amb les noves tecnologies, els grans protagonistes del proper futur.

_

D’altra banda, el nostre valencianisme social, liberal i verd no pot combatre eficaçment contra els efectes nocius del nou capitalisme del Tercer Mil•leni sense tindre en compte la vessant humana dels individus. Nosaltres creiem que el Bloc déu defensar una concepció de la persona allunyada del mer consumidor pregonat pel neoliberalisme o del súbdit imaginat pel nou conservadorisme. L’economia i les lleis han d’estar al servei de la ciutadania. D’altra banda, creiem en les persones com un tot indivisible. Per això defensem des de dins del Bloc la recuperació i potenciació d’una visió humanista del món, al propugnar la convergència dins el nostre valencianisme de la tradició il•lustrada i liberal de la ciutadania, com subjecte de deures i drets, amb la visió de la política pensada pel cristianisme progressista, defensor de la justícia social com component central de la democràcia.

_
Davant de tot açò, una sèrie de militants creiem que ha arribat l’hora de l’acció. Volem redreçar el camí ideològic del Partit, superant estèrils batalles orgàniques i territorials;
obrir el nostre projecte cap a la majoria de la ciutadania, encara que degam sacrificar certa comoditat de la marginalitat política. Oferim-li, doncs, al nostre poble el que nosaltres pensem que és més convenient per a tots, però amb un clar llenguatge, un missatge coherent i sòlid. En definitiva, un valencianisme de trellat.

Comentaris