El gasto social a Espanya se situa més de set punts per davall de la mitjana de la UE-25

El gasto social a Espanya representa el 20% del producte interior brut, més de set punts menys que la mitjana de la Unió Europea a 25 (sense Romania i Bulgària), que ascendix al 27,3%.31-10-2007 - Suècia (32,9%), França (31,2%), Dinamarca (30,7%), Alemanya (29,5%), Bèlgica (29,3%), Àustria (29,1%) i Països Baixos (28,5%) són els països comunitaris que més dediquen a gasto social, mentres que Letònia (12,6%), Lituània (13,3%) i Estoniana (13,4%) ocupen els últims llocs de la classificació, segons les dades corresponents al 2004 difosos hui per l'oficina estadística Eurostat.
Espanya dedica a la protecció social el mateix percentatge del PIB que Polònia (20%), i se situa en este capítol per darrere de dos països de l'ampliació: Eslovènia (24,3%) i Hongria (20,7%). El creixement mitjà anual del gasto social a Espanya durant el període 2000-2004 es va situar en el 3%, per damunt de la mitjana comunitària del 2,2%. Hongria (8,2% de pujada anual), Irlanda (7,8%), Estoniana (7,4%) i Xipre (7%) són els Estats membres que més van augmentar el gasto social durant el mateix període, mentres que Eslovàquia i Alemanya (amb menys de l'1% anual) apareixen com els fanalets rojos.
En 2004, les prestacions de jubilació van constituir la part més important del gasto social a Espanya (43,7% del total i 8,5% del PIB), seguides del gasto sanitari (30,8% del total i 6% del PIB), les prestacions lligades a la desocupació (12,9% del total, el percentatge més alt de la UE, i el 2,5% del PIB), les ajudes d'invalidesa (7,5% del total i 1,5% del PIB), la família (3,5% del total i 0,7% del PIB) i la vivenda (1,7% del total i 0,3% del PIB).
Les prestacions que més van créixer durant el període 2000-2004 a Espanya són les ajudes a família i xiquets (9,2% anual), subvencions per a vivenda i casos d'exclusió social (7,2%), segur de desocupació (6,3%) i servicis sanitaris (5,7%).
30/Oct/2007 17:51:46 (EUROPA PRESS) 10/30/17-51/07 "
Finances.Com

Comentaris