El pressupost del Conselll "parla poc en valencià"

Com a llengua de caràcter popular que és, el valencià ajusta cada any les seues subvencions de la mateixa manera en què s'adapten els salaris o les pensions: més o menys d'acord amb l'IPC.

Levante EMV

Francesc Arabí, València

Les partides pressupostàries per al foment de l'ús del valencià des de Vinaròs al Pilar de la Horadada i en tots els àmbits públics i privats de la Comunitat Valenciana en 2008 comprenen un total de 3.175.110 euros, quantitat que representa un increment del 3,24% respecte a la xifra global d'enguany en curs. L'augment és un 56% inferior a què experimenten els comptes públics per a l'any que ve, que ara s'estan debatent en les Corts Valencianes. En números absoluts, es consignaran 100.000 euros més per a la promoció lingüística en l'exercici de 2008 que en l'actual. Una part d'eixa lleu pujada obeïx a la dotació de sengles ajudes de 20.000 euros perquè la Universitat Jaume I de Castelló i la d'Alacant promocionen el valencià en l'estranger. En casa, les edició de llibres en la llengua autòctona està estimulada en el pressupost amb 40.400 euros, exactament la mateixa quantitat que es va destinar en 2006 i 2007. El doblatge de pel·lícules, sèries i documentals a la llengua de Joanot Martorell també té les ajudes congelades en 244.800 euros, cosa que representa menys del 8% del pressupost total. Si el teatre en valencià i afins depén d'estos incentius, tampoc pareix que vaja a estar en condicions de desafiar a Broadway. Els 20.000 euros destinats per la Generalitat a este sector són un calc de les ajudes disposades en el pressupost que s'està executant enguany.

Entitats, empreses i municipis

La part del lleó dels 3,1 milions d'euros totals, se la porten les associacions cíviques sense ànim de lucre (entitats culturals, veïnals, etc), que tenen a la seua disposició 612.000 euros per a la promoció social de la llengua. La retolació i etiquetatge en valencià en indústries i comerços serà subvencionada amb 500.000 euros, mentres que els municipis i mancomunitats rebran 460.000 per a mantindre les oficines locals de promoció lingüística. Entre els tres principals beneficiaris copen el 49,51% dels fons destinats a la normalització lingüística. La Ciutat de les Arts i de les Ciències es continua portant 180.000 euros, mentres que les comissions de festes tenen a la seua disposició 100.310 euros per als llibrets de falla i altres publicacions que exalten la idiosincràsia festera del poble valencià. Els notaris també tindran novament ajudes de 18.000 euros perquè escripturen i alcen acta en valencià, mentres que el col·legi de registradors de la propietat i cada sindicat rebran 12.000 euros per a promoció lingüística, excepte CGT, a qui li toquen 10.500.

Comentaris

I a més, només es pot llegir en castellà el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana.