El BdC proposa l'enviament d’una publicació amb periodicitat estable sobre les activitats del BLOC.


Pràcticament totes les organitzacions ideològiques tenen publicacions periòdiques que suposen espais d’intercanvi d’opinions i donen a conèixer les activitats i iniciatives per a tota la militància. Fa temps el BLOC també publicava un infobloc que ha desaparegut. Des del BdC considerem que seria necessària una publicació que arribarà a tots els militants i que els recordara cada cert temps l’organització a la que pertanyen i paguen les quotes. El BdC proposa una publicació electrònica o e-bloc que podria ser setmanal amb les notes de premsa enviades només per a les persones que el vulguen rebre voluntàriament i algunes altres notícies i una publicació escrita on s’extractaren els e-blocs més importants per a tota l’afiliació.

Comentaris