La immigració provocarà que la taxa de desocupació repunt fins al 9,1% en 2009


La població activa creix a ritmes del 3%, mentres que la capacitat d'absorció és només del 2,5%


17-12-2007 - La taxa de desocupació augmentarà de forma ineludible en 2008, i més encara en 2009, de confirmar-se les previsions que auguren que el Producte Interior Brut (PIB) creixerà per davall del 3% en els pròxims anys.

En este sentit, l'últim Avanç del Mercat Laboral (AML) elaborat per Afi-Agett conclou, després de consensuar les estimacions dels principals administradors, que l'economia creixerà a ritmes del 2,8% l'any que ve, per a desaccelerar-se fins al 2,4% en 2009. Per citar un exemple, la setmana passada, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) es va desmarcar de la previsió de creixement del Govern per al 2008 —3,3%— I va predir que l'augment del PIB es localitzarà en una taxa pròxima al 2,5%.

Esta relació, que situaria en termes mitjans la taxa de desocupació en el 8,5% en 2008 i en el 9,1% en 2009 —enfront de la previsió estimada per al 2007 del 8,2%—, s'explica per la pressió que exercix l'evolució de la població activa sobre el mercat.

El creixement de l'ocupació depén al seu torn de l'increment del PIB, per la qual cosa de créixer l'economia per davall del llindar del 3%, el mercat laboral no serà capaç d'absorbir una demanda d'ocupació en què la immigració ha jugat un paper rellevant en els últims anys. De fet, la població activa immigrant ha passat de representar un exigu 1,3% del total en el tercer trimestre de 1997, a un 14,5% en el mateix període de 2007.

Fruit d'esta puixança, la població activa global creix actualment en taxes del 3% —I ho ha arribat a fer per damunt del 4%—, en un context de moderació en la creació d'ocupació. Segons l'AML, la taxa d'ocupació mitjana aconseguirà el 2,5% en els mesos de desembre, gener i febrer —A raó d'un increment respectiu del 2,4%, 2,7% i 2,3%—, quatre desenes per davall de l'estimació publicada en l'anterior butlletí i, en tot cas, per davall de les necessitats del nou mercat laboral. La desocupació creixerà ineludiblement. D'altra banda, el major increment del PIB en relació amb l'ocupació en 2008 —2,8% enfront del 2,5% de mitja de la taxa d'ocupació— Posa en relleu que la productivitat augmentarà significativament l'any que ve, com a conseqüència de la desacceleració en el ritme de creació de llocs de treball. No obstant, este augment de la productivitat es deu a la mala causa, és a dir, a una distribució poc efectiva de les eines del factor treball que afectarà, principalment als sectors menys qualificats, els ocupacions de la qual són més daus a destruir-se en etapes de desacceleració econòmica.

Comunitats

Respecte de les comunitats autònomes, no totes obeïxen este patró de creixement sinó que més prompte hi ha importants diferències. Regions com Castella i Lleó, Catalunya o Extremadura han fet un ús més eficient del seu factor treball, que ha compensat el menor ritme de creació d'ocupació i els ha permés registrar rellevants augments en el PIB.

La situació contrària s'observa a Aragó, Castella la Manxa, Comunitat Valenciana o Galícia, que responen a un patró més pròxim al del conjunt d'Espanya, en el que quasi tot el creixement del PIB es condiciona a l'augment de l'ocupació.

Cèsar Estévez
La GacetaComentaris