Els Consellers Nacionals del BdC opten per una abstenció "que subratlla el desencís i la desilusió"


Davant l'absència de Sergi Nuñez va ser Carles López qui va defensar la posició del BdC en el Consell Nacional. El Secretari Local de Sagunt va explicar que el BdC entenia que l'Executiva Nacional mantenia una estratègia amb la que no compartíem la lògica. Va posar una data límit per a la seua actitud no obstacultizadora que arribava fins les eleccions generals de 2008.

El BdC va considerar important remarcar que el Bloc es troba al centre de la polèmica quan hauríem d’estar ben lluny i que la direcció nacional ha entrat en una "deriva política" que arriba, fins i tot, a subjugar els valors a l’estratègia política cojuntural. Per exemple, subjugant les nostres conviccions valencianistes i democràtiques, donant suport a un sector que no reconeix l’opció majoritària dels valencians d’EU.

El BdC, interpretant que està lógica és el sentit majoritari va tractar d'aportar un punt de reflexió i anàlisi respecte a la incertesa compartida amb les bases davant un pacte que no causa il·lusió i genera desencís. ´

López, finalment va remarcar algunes mancances del document com ara el fet de visualitzar el pacte com una continuació del Compromís i la falta de posada en valor del bagatge que podia aportar Isaura Navarro. Curiosament, i en el mateix sentit que ho va fer Enric Nomdedeu en l'anterior Consell Nacional també va recordar la falta de confiança en allò que l'Executiva Nacional diu "criteris tècnics" a l'hora d'elaborar la imatge corporativa i de campanya.

Davant la falta de claredat en el procés de pacte i en el projecte final i davant la falta d'albernatives el BdC va optar per l'abstenció.

Comentaris