La projecció interna


El Bloc de Convergència Valencianista també té un model de partit per al BLOC. En la mesura de les nostres possibilitats hi col•laborarem amb les nostres intervencions i actuacions per aconseguir mantindre unes línies bàsiques de les organitzacions polítiques madures.

Consolidació del funcionament orgànic

El model actual del Bloc és un model d’hiperdemocràcia que dificulta l’eficàcia de les actuacions. No obstant això, ara per ara, no és un problema de disseny orgànic sinó de concepció i educació política del conjunt de l’organització. Es fa necessària una reeducació organitzativa per pujar en l’eficàcia de les decisions. Qüestions com ara la gestió del temps en les reunions, el funcionament virtual, el treball en xarxa, la distribució de la informació o els lideratges ideològics són termes que encara són aliens al Bloc. Especialment important seria l’increment del llindar de tolerància a la diferència que encara es manté en nivells massa baixos.
_
La gestió de l’escassesa
_
L’escassesa de recursos ens obliga a ser més eficients. Bé és cert que l’escassesa ben mirada es referix només als recursos econòmics i no als humans per exemple. El Bloc té un base humana privilegiada i infrautilitzada. També infrautilitzem opcions al nostre abast especialment pel que es referix a formació.

Marquèting polític
_
Breus i tímids intents de marquèting polític tingueren lloc entre el 2000 i el 2003. Aspectes com la consolidació de marca corporativa. L’eslògan Garantia Valenciana va passar sense pena ni glòria a pesar de les seues múltiples i variades possibilitats d’aprofitament. El color taronja ha sigut abandonat sense cap explicació fins al moment pel simple fet que també el fa servir un altre partit. Els eslògans de les campanyes són decidits en hores i pels propis membres de l’Executiva. Es fa absolutament necessària la creació d’un Departament de marquèting i comunicació dins del Bloc que focalitze, uniformitze i done homogeneïtat als esforços de creativitat dispersos que l’enorme base humana del Bloc és capaç de dur endavant.

Estratègies d’aliances
_
Fins el moment no ens hem presentat a unes eleccions tot sols. Sempre hem difuminat la nostra marca sota algun element acompanyant. És lògic que això passe quan l’autoestima electoral del partit no ens atorga la seguretat necessària per comportar-nos i presentar-nos tal qual som. No obstant això, també esta estratègia ens ha generat sempre les majors tensions internes. La confiança en nosaltres mateixos és un valor que si es demostra de cara a la gent ens aporta beneficis evidents. El Bloc de Convergència Valencianista creu fermament en un projecte autònom del valencianisme polític, capaç no solament de superar la barrera del 5% sinó de governar este país.
_
Estructura política
_
En este sentit l’aportació del Bloc de Convergència Valencianista aniria en el sentit d’establir dins de l’Executiva òrgans o departaments relatius als assumptes estatals i europeus, de manera que un equip de persones pogueren focalitzar estos aspectes i dissenyar la posició del Bloc dins del context espanyol i europeu. Es tracta d’evitar les formulacions programàtiques d’última hora de cara a les eleccions.

Formació
_
El BLOC de Convergència Valencianista fa de la formació dels seus membres l’eix vertebrador d’una proposta nacional futura. Sense l’excel•lència i les bones pràctiques i l’assumpció de responsabilitats no serem mai el país que volem ser.


El BLOC de Convergència Valencianista vol consolidar el projecte polític autònom del BLOC des d’una perspectiva moderada, pragmàtica i demòcrata.

Comentaris

TONI PITARCH ha dit…
L'autor ha eliminat aquest comentari.