El BdC davant l'avaluació de l'Executiva Nacional al Congrés.

Per als convergents del BLOC, l'actuació de l'Executiva que ara acaba el mandat no ha tingut una orientació tan clara i ferma com la situació requeria degut a que el seu naixement va estar marcat per la recerca d'un equilibri territorial que no ha fet més que entrebancar el seu treball.
Una Executiva hauria de ser un equip de treball. I l’Executiva actual no ho ha pogut aconseguir. A més, a voltes hem observat com membres de la pròpia Executiva s'oposaven a iniciatives partides des del seu nucli dirigent. Opinem que l'assistència i la complicitat dins de l'òrgan ha sigut més prompte escassa. I Per altra part, l'equilibri i permeabilitat territorial no ha complit totalment el seu objectiu. i les àrees de treball no han arribat a fer eficientment la seua funció.
Hi ha hagut una certa manca d’iniciatives des d‘algunes de les secretaries. I en aquelles algunes on erena especialment necessaries, com ara formació, comunicació, assumptes espanyols i assumptes europeus (en els darrers casos, agreujat perquè hem afrontat conteses electorals dels dos nivells).
Per una altra banda, la permeabilitat de l'Executiva Nacional davant de les propostes dels militants ha sigut més aviat que escassa. De vegades, els temes i les propostes ni tan sols han arribat a tractar-se en l’Executiva, per causes i filtres que desconeixem. S’han enviat una vintena de propostes, inclosa una reclamació sobre l'anterior congrés, i sense haver rebut cap resposta.
La situació difícil en què es trobava el Bloc i l’excessiu pes d’uns determinats corrents d'opinió ha conduït l'equip dirigent a una política de pactes que finalment s’han revelat poc positius, tant pel contingut com per la finalitat i la forma. Eixe camí ha tocat profundament la imatge del BLOC entre els sectors més moderats, que nosaltres representem.
Per sort, l’última i gran acció de l'Executiva ha sigut orientar i decidir el punt de partida del següent període polític. I en això els hem de felicitar per dos raons: per la capacitat d'autocrítica i per la creació d'un camp de joc on tots els membres del Bloc Nacionalista Valencià ens podem trobar venint des de llocs diferents. En definitiva, és la proposta de creació d'un espai de convergència dins del Bloc Nacionalista Valencià.

Comentaris