El BdC proposa fer avançar el pol valencianista de coalició al mateix nivell que el pol progressista.


D’un temps cap ací sembla evident que el valor d’esquerra del BLOC avança implicant nous sectors i eixamplant el seu especte. Les converses amb altres partits progressistes són fluïdes i els acords resulten assumits i assumibles pel conjunt de l’organització. El BdC no pot deixar de recordar que l’altre valor bàsic del BLOC el valencianisme fa temps que no dona passos endavant per arribar a les classes populars valencianes i afegir al nostre projecte noves persones i nous grups cívics i polítics que convertixquen realment el BLOC en la casa comuna del valencianisme.
Per això, i prenent com a punt de partida les línies del document Estratègia 2011 on diu: un ”lideratge que no es pot basar en un protagonisme exclusiu del nostre partit (ni de cap altre) sinó en la cooperació amb forces polítiques i amb col·lectius socials amb els quals compartim la ubicació en eixe espai polític“ el BdC demana que des de la recent creada Comissió de relacions Polítiques s’enceten converses amb altres partits i persones de l’espai valencianista si més no per mantindre relacions i converses estables i periòdiques de manera institucional per part del BLOC.

Comentaris